« Tagasi

Tapa Vallavalituse istungi päevakorra projekt, 06.11.2019

1. EN  705-713Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saaja kinnitamine – Kriste Tiisler
2. EN 694, 695 Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks – Linda Kelu-Toome
3. EN 678 Katastriüksuse jagamine – Linda Kelu-Toome
4. EN 704, 714 Ehitusloa väljastamine- Mati Tamm
5. EN 702 Kasutusloa väljastamine – Mati Tamm
6. EN 703 Loa andmine välireklaami paigaldamiseks – Eele Ehasoo
7. VME „Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord" – Jaanus Annus
8. EN 697 Sõidukikaardi väljastamine – Jaanus Annus
9. VME „Tapa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri" Mailis Alling
10. VME "Määruste kehtetuks tunnistamine" – Mailis Alling
11. EN 699 Tapa valla jäätmevaldajate registri põhimäärus – Mailis Alling
12. EN 716 Tapa valla kalmisturegistri põhimäärus – Lembit Saart 
13. VME „Kalmistu kasutamise eeskiri" – Lembit Saart
14. EN 696 Lasteaed Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine – Anne Roos 
15. EN 679 Teenuse osutamise lepingu sõlmimine – Anne Roos
16. EN 668 Kingi vastuvõtmine – Mati Kanarik
17. EN 698 Kingi vastuvõtmisest loobumine – Mati Kanarik
18. EN 701 Vallavara võõrandamine ja kirjaliku enampakkumise korraldamine (Saiakopli  mõis) võõrandamiseks – Mati Kanarik
19. EN 700 Kinnistu Kivilo tn 24 Tapa linn kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine – Mati Kanarik 
20. EN 715 Kinnistu Lembitu pst 34 Tapa linn kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine – Mati Kanarik