« Tagasi

Muutuvad puudega isikute sõidupiletite hinnad

Alates 15.11.2019 muutuvad puudega isikute ja töövõime osalise kaotusega isikute sõidupiletite hinnad järgnevalt:

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus poolt korraldatavatel Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonnabussiliinidel ja avalikel kaugbussiliinidel ning MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus poolt korraldatavatel Pärnumaa avalikel maakonnabussiliinidel ja avalikel kaugbussiliinidel  piletihinna 0 eurot kõigile keskmise ja raske puudega ning osalise töövõimega ja puuduva töövõimega isikutele, töövõimetuspensionäridele ning raske liikumispuudega ja sügava puudega isiku saatjale, kellel puudub seaduse või seaduse alusel kehtestatud tasuta sõidu õigus;"

Uus pileti hind jõustub 15.11.2019 ja kehtib kuni 31.12.2019. Kui järgnevatel aastatel eraldatakse riigieelarvest piletitulu asendamiseks riigieelarvelisi vahendeid, siis jäävad sõidukilomeetri ja piletihinnad kehtima vastavalt käesolevale käskkirjale või käskkirja muutmiseni või käskkirja kehtetuks tunnistamiseni.