« Tagasi

Kruusateede remontimine

Käesoleva talve ilmaolud on äärmuslikult rasked ning see on juba jätnud jälje vallale kuuluvate kruusateede seisundile. Põhjuseks on soe ilm ja liigniiskus: pidevate sademete tõttu on teetammid vett täis ning lisanduvat niiskust pole võimalik ära juhtida. Kruusateede pealmine kiht on muutunud pehmeks ning laguneb. Tapa Vallavalitsus on kujunenud olukorraga kursis ja jälgib teede seisundit pidevalt.

Järgmisel nädalal (4. nädal) on plaanitud alustada kruusateede eriti lagunenud lõikudele kruusakillustiku pealevedu. Eelkõige remonditakse teed, mida kasutab õpilastransport.

Möödunud aastatel on pinnatud märkimisväärses mahus vallale kuuluvaid kruusakattega teid eesmärgiga parandada teede seisunditaset. Kohalik omavalitsus püüab teede pindamist jätkata, et vähendada kruusakattega teede osa valla teedevõrgus.