« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 12.02.2020

1. EN 29 Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine – Jaanus Annus
2. EN 84 Ühistranspordi sihtotstarbelise toetuse maksmine-  Jaanus Annus
3. EN 73 Tapa Vallavalitsuse 06.11.2019 korralduse nr 649 „Tapa valla alustava ettevõtja 2019. aasta toetuste taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine ja toetuse eraldamine" muutmine  - Marko Teiva
4. EN 74 Hajaasustuse programmi projekti „Puurkaev ja veevärk Peetri kinnistul " aruande heaks kiitmine- Marko Teiva
5. EN 78 Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm 
6. EN 79, 80, 86 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm 
7. EN 83 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
8. EN 87 Riigihanke korraldamine Tapa linnakeskuse projekti koostamiseks – Ene Orgusaar
9. EN 85 Tapa Vallavalitsuse 13.11.2019 korralduse nr 673 "Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks" muutmine - Linda Kelu-Toome
10. VME "Tapa valla Noortekogu valimiste kord" – Aune Suve-Kütt
11. EN 75 Korteriomandi Rahu tn 36-4 Tamsalu linn kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine - Mati Kanarik
12. EN 77 Kinnistu Kivilo tn 24 Tapa linn kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine - Mati Kanarik
13. EN 76 Korteriomandi Kooli tn 9-45 Tapa linn Tapa vald kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamine - Mati Kanarik
14. EN 81 Korteriomandi Sääse 12-25 Sääse alevik Tapa vald kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine - Mati Kanarik
15. EN 82 Eluruumi üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine ja sama eluruumi üürile andmine - Mati Kanarik