« Tagasi

Tapa vallavalitsuse 19.02.2020 istungi päevakorra projekt

1. EN 103 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumine – Kriste Tiisler
2. EN 54 Projekteerimistingimuste kinnitamine – Mati Tamm
3. EN 101 Riigihanke „Tamsalu kompostimisväljakul biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtmine ja käitlemine" (viitenumber 219096) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
4. EN 102 Tapa valla 2020. aasta hankeplaani kinnitamine – Ene Orgusaar
5. EN 89 Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020 kinnitamine – Aune Suve Kütt
6. EN 88 Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine Tapa valla 2020 aasta eelarvest – Aune Suve Kütt
7. EN 90 Tapa valla kalmisturegistri põhimääruse muutmine – Lembit Saart
8. VME "Määruse kehtetuks tunnistamine" – Margit Halop/ Lembit Saart
9. EN 91- 94 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
10. EN 95, 96, 98 Raha eraldamine tegevustoetuseks 2020. aasta eelarvest – Indrek Jurtšenko
11. EN 97 Tegevustoetuse taotluse rahuldamine – Indrek Jurtšenko
12. EN 99 Sotsiaalhoolekandelise abi andmise komisjoni uue koosseisu kinnitamine – Rain Sepping
13. Hariduse ja noorsootöö arengukava – Rain Sepping