« Tagasi

Tapa linnakeskuse projekteerimine

Tapa vallavalitsus võttis 12.veebruari istungil vastu otsuse korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Tapa linnakeskuse projekti koostamine". Käesolev hange on järg eelnevalt läbi viidud linnakeskuse arhitektuurikonkursile. Hankes saavad osaleda vaid arhitektuurikonkursil žürii otsusega I preemia saanud „Ristumine peateega" autorid KUU OÜ/ Inphysica Technology OÜ.

Projekteerimise hankedokumetide koostamisel on arvesse võetud peale arhitektuurikonkurssi žürii ja Tapa elanike poolt antud tagasisidega. Muudetud on ka projekteeritavat ala (pildil kollaselt viirutatud). Hanketingimuste järgi on projekteerija ülesandeks koostada kolme kuu jooksul peale lepingu sõlmimist kolm eskiisprojekti avalikul arutelul tutvustamiseks. Saadud tagasiside põhjal valitakse koos Tapa valla elanikega välja sobivaim lahendus Tapa linnakeskuse väljaarendamiseks.

Tapa kesklinna rekonstrueerimise asendiplaan: