« Tagasi

Eriolukorrast tulenevad piirangud Tapa vallas/ Ограничения в волости Тапа, вызванные чрезвычайным положением

Seoses koroonaviiruse levikuga kehtestas Eesti Vabariigi valitsus eriolukorra. Eriolukord kehtib kuni 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti. Seoses eriolukorraga suletakse kõik haridusasutused (koolid, kutseõppeasutused, ülikoolid) alates 16.märtsist 2020 ja õppetöö viiakse üle kaug- ja koduõppevormile. Tapa valla koolid annavad õpilastele õppetöö jätkumiseks vajalikke juhiseid Stuudiumi, E-kooli ja elektroonse kirjavahetuse vahendusel.  Seoses koolide sulgemisega ei toimi ka Tapa valla õpilasliinid ajavahemikul 16.-27.03.2020. Praegu on otsustatud, et lasteaedasid ei suleta. Sellegipoolest paneme kõikidele südamele, et lasteaiaealisi lapsi hoitaks võimalusel samuti kodusel režiimil.

Tapa vallas asuvad kultuuri- ja spordiasutused on suletud ja kõik toimuma pidanud üritused lükkuvad edasi vähemalt 1. maini 2020. Tapa valla raamatukogud on suletud alates 16.märtsist 2020.  Raamatute tagastamiseks palume kasutada raamatukogu küljes olevaid tagastuskaste.

Liikumispiirangute kehtestamine võib valmistada raskusi toimetulekus. Palun pöörake tähelepanu meie kõrval elavatele kõige nõrgematele ühiskonnaliikmetele, väikeste lastega peredele ja üksikutele eakatele. Kui neil on probleeme igapäevaeluks vajalike esmatarbekaupade, toidu ja ravimite hankimisega, siis aidake neid või andke hädasolijast teada valla sotsiaaltöötajale tööpäevadel telefonil 53  429 921. Kiirest abivajadusest teavitage koheselt häirekeskust telefonil 112.

Tapa vallavalitsuses on vastuvõtud ja külastused piiratud esialgu kuni 27.03.2020.

Kellel on küsimusi ja ettepanekuid elukorralduse teemal Tapa vallas viiruseleviku ajal palun kontakteeruda vallavalitsus@tapa.ee või telefonitsi 322 9650.

__________________________________________________________________________

Ограничения в волости Тапа, вызванные чрезвычайным положением

 

В связи с распространением коронавируса правительство Эстонской Республики ввело чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иного решения. В связи с чрезвычайным положением все учебные заведения (школы, профессиональные учебные заведения, вузы и университеты) будут закрыты с понедельника (16 марта 2020 года), и учебная работа будет переведена на дистанционную и домашнюю формы. Школы волости Тапа предоставляют учащимся инструкции, необходимые для продолжения обучения, через приложения Stuudium и E-kool, а также при помощи переписки по электронной почте.  В связи с закрытием школ не будут работать также и линии (маршруты) для учащихся волости Тапа в период 16–27.03.2020. В настоящее время было принято решение о том, что детские сады не будут закрыты. Тем не менее, мы убедительно просим, по возможности, также и детей дошкольного возраста подержать на домашнем режиме.

Культурно-спортивные учреждения, расположенные в волости Тапа, будут закрыты, и все мероприятия, которые должны были состояться, откладываются как минимум до 1 мая 2020 года. Библиотеки волости Тапа будут закрыты с понедельника (16 марта 2020 г.). В субботу (14 марта 2020 года), библиотека еще будет открыта, и все желающие могут туда сходить и взять книги почитать. Для возврата книг просим использовать соответствующие ящики, прикрепленные к стене библиотеки.

Установление ограничений на передвижения может создать сложности для обеспечения самодостаточности людей (в вопросах пропитания и т. д.). Пожалуйста, обращайте внимание на живущих рядом наиболее уязвимых членов общества, семьи с маленькими детьми и одиноких пожилых людей. Если у них есть проблемы с приобретением товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов, необходимых для повседневной жизни, помогайте этим людям или сообщайте о том, что кто-то в беде, социальному работнику волости по телефону 53 429 921 (по будням). О срочной потребности в помощи немедленно уведомляйте Центр тревоги по телефону 112.

Приемы и посещения в Тапаской волостной управе ограничены до 27.03.2020.

С вопросами и предложениями на тему организации жизни в волости Тапа, в период распространения вируса, просим обращаться по адресу электронной почты vallavalitsus@tapa.ee или по номеру телефона 322 9650.