« Tagasi

Eriolukorra juht on kehtestanud tänasest liikumisvabaduse piirangu

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil" kehtestatud eriolukorrast on eriolukorra juht otsustanud kehtestada liikumisvabaduse piirangu alates 25. märtsist 2020. Keelatud on:

  • avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada (piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele).
  • hoida siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades, mille all mõeldakse eelkõige kauplusi, väliseid mängu- ja spordiväljakuid, randu, promenaade, tervise- ja matkaradu, parke, ühissõidukeid, teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.

 

Nimetatud meetmed kehtivad kuni liikumispiirangu korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

Liikumisvabaduse piirangud kehtestati, sest viiruse leviku risk on väga kõrge ja seetõttu on praeguses suure nakatunute arvuga olukorras proportsionaalne piirata isikute liikumist ja koosviibimist. Liikumisvabaduse piirang on vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut. Eriolukorra meetme nõuetekohase täitmata jätmise trahvi suurus on 2000 eurot.