« Tagasi

Liikluskorralduse muudatus Porkunis nn „viie tee ristmikul“

Täna toimunud vallavalitsuse istungil otsustati muuta liikluskorraldust Porkuni külas. Mäe tee, Viinavabriku tee ja Veski tee ristmiku ala on liikluskorralduslikult reguleerimata ja seal kehtib paremakäereegel. "Ristmikule lähenedes Mäe teed mööda Järve tee poolt jääb auto teed andes kallakule seisma, mis on aga talvel ja libedal ajal liiklejatele ohtlik," seletas Tapa valla teede- ja liiklusspetsialist Jaanus Annus. Samuti on ristmikule lähenedes mööda Mäe teed Järve tee poolt  piiratud nähtavus märkamaks ristmikule lähenevaid sõidukeid vasakult Viinavabriku tee poolt.

Sõidukite liikluse ohutuse tagamiseks ning ristmikul liikluskorralduse üheselt arusaadavalt mõistmiseks korraldatakse ristmikul peatee suunaks Mäe tee Järve tee poolt tulles Viinavabriku teele.

Punasega on märgitud peateesuund.