« Tagasi

Lasteaedade kohatasust pärast eriolukorda

Tapa Vallavalitsuse otsusel vabastati eriolukorra ajal Tapa valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanemad nende poolt kaetava osalustasu maksmisest alates 16. märtsist 2020 kuni eriolukorra kehtivuse lõpuni, 17.05.2020. Eriolukorra lõppedes (alates 17.maist) jätkub kohatasu maksmise kohustus täies mahus. 

Juuni alguses tehakse lapsevanematele lasteaia kohatasude arved, millel kajastub juunikuu kohatasu, poole maikuu kohatasu ning poole märtsikuu kohatasu tasaarvestus.