« Tagasi

Vallavalitsuse istung päevakorra projekt, 27.05.2020

1. EN 292, 293 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumine – Kriste Tiisler
2. EN 303 Avalduse esitamine Viru Maakohtule piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkoste seadmiseks – Tiina Evardi
3. EN 290 Tamsalu Kalor AS 2019 majandusaasta aruande kinnitamine – Mati Kanarik
4. EN 289 Kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamine ja Tapa linnas Nooruse 1 asuva hoone koos teenindusmaaga kasutusse andmine – Mati Kanarik
5. EN 291 Vallavara võõrandamine otsustuskorras – Mati Kanarik
6. EN 295 Kirjaliku kordusenampakkumise tulemuste kinnitamine – Mati Kanarik
7. VME Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve kinnitamine – Mati Kanarik
8. Kriisiolukorra ajal tehtud otsuste ülevaatamine – Riho Tell
9. EN 296, 297, 298 Pärimismenetluse algatamine – Linda Kelu-Toome
10. EN 299 Väikehanke „Jäneda Kooli fassaadi ja katuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
11. EN 300 Kasutusloa väljastamine – Mati Tamm
12. EN 301 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
13. EN 302 Hajaasustuse programmi projekti „Laari talu puurkaev " aruande heaks kiitmine – Marko Teiva 
14. VOE "Tapa Valla Noortekeskuse asutamine" – Aune Suve-Kütt
15. VME "Tapa Valla Noortekeskuse põhimäärus" – Aune Suve-Kütt
16. Volikogu komisjonide ettepanekud volikogu määruse eelnõule "Tapa valla Noortekogu valimise kord" – Aune Suve -Kütt
17. EN 294 Ettekirjutuse tegemiseks õiguste andmine – Piret Treial