« Tagasi

Vallavalitsuse istung päevakorra projekt, 17.06.2020

 
1. VOE Tapa valla jäätmekava aastateks 2021-2026 kinnitamine - Mailis Alling
2. EN 352 Asendushooldusteenuse osutamine hooldusperes ja lepingu sõlmimine – Anne Kesküla
3. EN 336 Kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine (kinnistu Kraaviääre, Tõõrakõrve küla)  - Mati Kanarik 
4. EN 338 Kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine – Mati Kanarik
5. EN 353 Vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine ja enampakkumise korra kinnitamine – Mati Kanarik
6. EN 334 Toetuse eraldamine noorsootööühingule Tapa valla 2020. aasta eelarvest – Aune Suve-Kütt
7. EN 354 Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude hüvitamine – Aune Suve-Kütt
8. EN 328 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
9. EN 329, 330 Kasutusloa väljastamine – Mati Tamm
10. EN 344, 345, 349 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm 
11. EN 331, 350 Katastriüksuse jagamine – Linda Kelu-Toome
12. EN 339 Riigihanke „Tapa valla tänavavalgustuse projekteerimine" (viitenumber 222930) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
13. EN 340 Riigihanke „Lasteaed Pisipõnn mänguväljakute rekonstrueerimine" korraldamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar
14. EN 341 Tamsalu Kultuurimaja rekonstrueerimiseks sõlmitud töövõtulepingu muutmine – Ene Orgusaar
15. EN 343 Riigihanke „Lasteaed Vikerkaar õueala osaline rekonstrueerimine" korraldamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar
16. EN 346 Teekatte markeerimistööde, liiklusmärkide valmistamise, paigaldamise ja hooldustööde eduka pakkumuse kinnitamine – Jaanus Annus
17. EN 347 Tapa valla kruusakattega teede kruusatäitetööde eduka pakkumuse kinnitamine – Jaanus Annus
18. EN 348 Ehitusloa väljastamine – Jaanus Annus
19. EN 332, 333, 335, 337, 342 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine- Indrek Jurtšenko