« Tagasi

Soojusenergia edastamise, jaotamise ja müügi korraldamine Tapa linna kaugküttepiirkonnas

Tapa Vallavolikogu oma 22.06.2020 otsusega nr 186 otsustas korraldada soojusenergia edastamist, jaotamist ja müüki Tapa linna kaugküttepiirkonna tarbijatele alates 01.08.2020. Tapa valla 100% osalusega võrguettevõtja Tapa Vesi OÜ kaudu ning anda Tapa Vesi OÜ-le ainuõigus Tapa linna kaugküttepiirkonna kaugküttevõrgu haldamiseks, milleks on kaugküttevõrgu arendamine, laiendamine, uute tarbijate liitmine, soojuse ostu konkursside korraldamine ja muud haldusküsimused. Volikogu otsustas määrata Tapa Vesi OÜ võrgu- ja tegevuspiirkonnaks Tapa linna kaugküttepiirkonna.

Alates 01.08.2020 on Tapa kaugküttepiirkonnas soojuse tootmine ja jaotamine lahutatud:  soojusettevõtjaks on N.R. Energy OÜ ja võrguettevõtjaks on Tapa Vesi OÜ. Tapa linna kaugküttepiirkonna võrguettevõtja Tapa Vesi OÜ võtab tarbijatega ühendust, et arutada läbi soojuse ostu-müügi lepingute sõlmimisega seotud üksikasjad.

Tapa Vesi OÜ valmistab ette ja esitab Konkurentsiametile taotluse soojuse lõpptarbijahinna kooskõlastamiseks koheselt pärast seda, kui on saanud teabe Konkurentsiametiga kooskõlastatud soojuse tootmise piirhinna kohta Tapa kaugküttepiirkonnas. Kõik uued liitumised potentsiaalsete tarbijatega arutab läbi ja otsustab Tapa Vesi OÜ.