« Tagasi

Vallavalitsuse istung päevakorra projekt, 01.07.2020

1. EN 378 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumise lõpetamine – Kriste Tiisler
2. EN 324 Nõusolek isiku eluruumi majutamiseks – Mati Kanarik, Kriste Tiisler 
3. EN 355, 375, 376 Eluruumi üürile andmine – Mati Kanarik
4. EN 356, 358, 377, 379 Eluruumi üürilepingu pikendamine – Mati Kanarik
5. EN 357 Vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine ja enampakkumise korra kinnitamine – Mati Kanarik
6. EN 383 Tapa Valla Spordikeskuse rendihindade, sportimisvahendite müüginimekirja ja hindade kehtestamine – Indrek Jurtšenko 
7. EN 335, 380, 381, 382 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
8. EN 360, 362, 368 Projekteerimistingimuste väljastamine- Mati Tamm
9. EN 361 Ehitusoa väljastamine – Mati Tamm
10. EN 374 Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
11. EN 384 Ehitusloa kehtetuks tunnistamine – Mati Tamm
12. EN 363 Metsatee kohanime määramine – Jaanus Annus
13. EN 369 Katastriüksuse jagamine – Linda Kelu-Toome
14. NE 373 Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks – Linda Kelu-Toome
15. EN 386 Tapa linnas asuvate Paide mnt 15 ja Spordi tn 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine – Linda Kelu-Toome
16. EN 364 Ettepanek pakkumuste tagasilükkamiseks – Ene Orgusaar
17. EN 365 Väikehanke „Tapa Spordikeskuse treeningseadmed" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
18. EN 366 Riigihanke „Õhtu pst rekonstrueerimine" (viitenumber 223308) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar 
19. EN 367 Tapa Muusika- ja Kunstikooli rekonstrueerimiseks sõlmitud töövõtulepingu muutmine – Ene Orgusaar
20. EN 370 Väikehanke „Tamsalu 100 tamme pargi mänguväljaku rajamine" (viitenumber 224173) tulemuste kinnitamine– Ene Orgusaar
21. EN 371 Väikehanke „Nooruse 2 hoone II korruse ruumide kohandamine lasteaiarühmadele" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
22. EN 387 Riigihanke „Tapa valla õpilasliinid 2020/2021" korraldamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar
23. EN 388 Väikehanke „Rabasaare külla puidust paviljoni rajamine" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
24. EN 372 2020. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine – Marko Teiva
25. EN 359 Tasandusrühma moodustamine Tamsalu Lasteaias Krõll – Anne Roos
26. EN 389 Ostueesõiguse kasutamisest loobumine – Piret Treial 
27. EN 385 Vallavanema puhkusele lubamine – Riho Tell