« Tagasi

Tapa valla jäätmekava 2021-2026 eelnõu

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.
 
Tapa valla jäätmekava 2021–2026 paberkandjal eelnõuga on võimalik tutvuda 13.07-26.07.2020 Tapa Vallavalitsuses (Pikk 15, Tapa 45106), Tamsalu haldus- ja teeninduskeskuses (Tehnika 1a, Tamsalu 46107).
 
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada kirjalikult Tapa Vallavalitsuse kontaktidel – Pikk 15, Tapa 45106 või Tehnika 1a, Tamsalu 46107 ning e-kirjaga aadressile vallavalitsus@tapa.ee.
 
Jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 04. augustil 2020 kell 16.00 Tapa Kultuurikojas (Kesk 4, Tapa 45106).