« Tagasi

Esimesed omavalitsused said kätte majanduse elavdamise investeeringutoetused

Rahandusministeerium on eraldanud neljale esimesele kohalikule omavalitsusele investeeringutoetuse, mida on võimalik riigilt taotleda kohaliku majanduse turgutamiseks. Toetus on ajendatud koroonaviirusest tingitud eriolukorrast ning mõeldud selle majanduslike tagajärgedega toimetuleku soodustamiseks.


„Väike-Maarja ja Tapa vallad ning Loksa ja Maardu linnad on kõige kiiremini toimetanud omavalitsused, kelle esitatud taotlused investeeringutoetuse saamiseks on saanud positiivse otsuse," tõi välja riigihalduse minister Jaak Aab. „Enamus linnu ja valdu peavad ministeeriumiga eelkonsultatsioone projektide esitamiseks. Eelkonsultatsioonid ei ole omavalitsustele kohustuslikud, kuid on abiks sujuvamaks taotluste läbi vaatamise protsessiks ja rahade kiiremaks väljamaksmiseks."

Investeeringutoetust on võimalik taotleda 15. novembrini. Kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringumahu suurendamiseks on planeeritud kokku 70 miljonit eurot. Toetus on mõeldud uutele, 2020. aasta eelarves kavandamata objektidele. Omavalitsus võib selle raha eest ehitada, lammutada või remontida mistahes objekte, paigaldada kommunikatsioone või soetada uut mööblit.

„Innustame ka teisi omavalitsusi meile oma taotlusi esitama, sest tänu sellele meetmele saab elavdada nii kohalikku ettevõtlust kui ka pakkuda inimestele tööd," kutsus minister Aab üles. „Eriolukorrast tingitud keerulise ajaga toimetulekuks on see kindlasti suureks abiks."

Toetust antakse projektidele, mille minimaalne toetuse suurus on 20 000 eurot ning nende esitamise arv pole piiratud. Riigihalduse ministri allkirjastatud määrusega nähakse omavalitsustele ette toetuse piirsumma, mille kasutamiseks esitab omavalitsus rahandusministeeriumile projektide nimekirja. Omafinantseeringut nõutakse ainult siis, kui projekt sisaldab mitteabikõlbulike kulusid.

Rahandusministeerium teeb toetuse andmise otsuse, kui omavalitsusel on parim pakkuja välja valitud. Raha kantakse omavalitsuse arveldusarvele pärast tööde teostajaga lepingu sõlmimist. Kõik lepingud peavad olema sõlmitud hiljemalt detsembri keskpaigaks, et rahandusministeerium jõuaks omavalitsusele sel aastal toetuse üle kanda. Kohalikud omavalitsused saavad toetust kasutada 2021. aasta lõpuni.

Kohalikele omavalitsustele riigi lisaeelarvest eraldatavate toetuste summasid saab vaadata siit.
COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimuste ja korraga saab tutvuda siit.

Esimesena investeeringu toetuse saanud omavalitsused:

Toetuse saaja 

Projekti nimetus

Toetuse suurus eurodes

Väike-Maarja vallavalitsus

Rakke bussijaama rekonstrueerimine

31 832,27

Maardu linnavalitsus

Lasteaed Rukkilill kahe hoone keldrites asuvate kommunikatsioonide väljavahetamine

63 501,60

Maardu linnavalitsus

Maardu põhikooli  kooliköögi renoveerimine  ning köögimööbli ja seadmete soetamine

28 755,55

Loksa linnavalitsus

Loksa gümnaasiumi 2-kordse koolihoone soojavarustuse rekonstrueerimine

42 000,00

Loksa linnavalitsus

Loksa spordihoone ja ühendusgalerii fassaadide rekonstrueerimine

137 889,60

Tapa vallavalitsus

Tamsalu 100 tamme pargi mänguväljaku rajamine

28 594,32

Tapa vallavalitsus

Nooruse 2 hoone II korruse ruumide kohandamine lasteaia rühmadele

29 273,22

Tapa vallavalitsus

Jäneda Kooli fassaadi ja katuse rekonstrueerimine

74 850,05

Tapa vallavalitsus

Tamsalu Kultuurimaja ringiruumide remont

43 640,00