« Tagasi

Tapa valla 2020 aasta hajaasustusprogrammist toetuse saajad

 

 

Taotleja  nimi

 

Projekti nimi

Otsustatud toetuse summa 

RIIK

Otsustatud toetuse summa

KOV

   Urve Paju

 

Loitvamäe talu puurkaevu puurimine ja veetrassi rajamine

1547,7 €

1547,7 €

Taavi

Eesalu

Vahtra talu veesüsteem

1218,06 €

1218,06 €

Martin

Umbleja

Lilleoru talu biopuhasti

2315,52 €

2315,52 €

Linda Kurg

Lepla talu kanalisatsiooni -süsteemi rajamine

1770,5 €

1770,5 €

Toomas

Mätlik

Rätsepa talu biopuhasti

1140,22 €

3884,78 €