« Tagasi

Lääne-Virumaa liikuvusuuring

Lääne-Virumaa kohalikud omavalitsused (Tapa, Vinni, Väike-Maarja, Rakvere vald, Haljala, Viru-Nigula) viivad koostöös läbi maakondliku liikuvusuuringu. 

 

Eestikeelset küsimustikku saab täita SIIN! 

Venekeelset küsimustikku saab täita SIIN!

Selle eesmärgiks on koguda infot meie inimeste liikumise kohta seoses tööga, kooliga, meditsiiniasutustega, kaubandusega ja teiste põhjustega. Uuringu tulemused annavad kohalikele omavalitsusele ja ka riigiasutustele vajalikku teavet teede korrashoiu ja ühistranspordi korraldamiseks ja planeerimiseks. Uuringu üheks osaks on elanikkonna küsitlus.

Avaldame küsimustiku valla kodulehel. Selleks on tekitatud kohe avalehel spetsiaalne link. Igaüks, kellel on võimalik kasutada arvutit, saab ise vastata. Elame küll koroonaviiruse perioodil, mil inimeste liikumine on vähenenud, kuid uuringu eesmärk on saada infot inimeste liikumise kohta niiöelda tavaolukorras. Küsimustik on avatud kuni 9. veebruarini käesoleval aastal.

Juhul, kui on probleemi arvuti kasutamisega, saab seda teha raamatukogudes. Raamatukogutöötajad vajadusel juhendavad küsimustikule vastamist.