« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 27.01.2021

1. VME „Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021 – 2024 kinnitamine" – Jaanus Annus
2. EN 39 Projekteerimistingimuste väljastamine - Mati Tamm
3. EN 40 Jäneda Kooli fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks sõlmitud töövõtulepingu muutmine – Ene Orgusaar
4. EN 44 Riigihanke „Tamsalu spordipargis asfalteeritud suusa- ja rulluisuraja rajamine" (viitenumber 230808) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
5. EN 43 Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine ja prioriteetse valdkonna määramine – Marko Teiva
6. EN 30 Huvikooli kohatasu katmine – Regiina Kaima
7. EN 34 Raha eraldamine tegevustoetuseks 2021. aasta eelarvest – Indrek Jurtšenko
8. NE 42 Raha eraldamine projektitoetuseks – Indrek Jurtšenko 
9. EN 36, 37, 38, 41 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
10. VOE „Vajangu Põhikooli tegevuse ümberkorraldamine" – Rain Sepping
11. VOE „Tapa valla hallatava asutuse „Tapa Valla Keskköök" asutamine" – Dmitri Okatov
12. VME „Tapa Valla Keskköögi põhimäärus" – Dmitri Okatov