« Tagasi

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt on 1.–5. märts 2021


Kohalik LEADER tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetme toetuste projektitaotlusi.


Meetme 1.2 „Mikro- ja väikeettevõtete arendamine" projektitoetuse taotlusi saab esitada läbi E-PRIA 1. märtsist (kell 8.00) kuni 5. märtsini (kell 16.59) 2021. aastal. Toetust saab taotleda seadmete soetamiseks.
Infopäev toimub virtuaalselt Zoom-keskkonnas 3. veebruaril kell 15. Registreerimine infopäevale kuni 31. jaanuarini meilil arenduskoda@arenduskoda.ee (saata meilile osaleja nimi, äriühingu nimi ning osaleja meiliaadress).
Taotluste hindamistulemuste paremusjärjestuse kinnitab MTÜ Arenduskoja juhatus hiljemalt 45 päeva pärast taotluste vastuvõtuvooru lõppemist.
Toetuse ja nõustamise kohta saab teavet ja juhendmaterjale MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee. Info: arenduskoda@arenduskoda.ee ja tel 5648 5208.

Lisamaterjalid:
  Arenduskoja LEADER strateegia 2014-2020
  Meetmeleht M1.2 "Mikro- ja väikeettevõtete arendamine"
  Äriplaani vorm
  Äriplaani vormi täitmise juhend
  Äriplaani vormi lisa (finantsprognoosid)
  Objektide tähistamine
  Arenduskoja töökorrad