« Tagasi

Vallavalitsuse istung päevakorra projekt, 17.02.2021

1. EN 83 Tamsalu Gümnaasiumi töötasukorralduse põhimõtete kooskõlastamine– Rain Sepping, Aivi Must
2. EN 69 Tapa Gümnaasiumi töötajate koosseisu kinnitamine – Rain Sepping
3. EN 85 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse  eest tasumise lõpetamine – Kriste Tiisler
4. EN 78 Hajaasustuse programmi projekti „Vahtra talu veesüsteem" aruande heaks kiitmine – Marko Teiva
5. EN 82 Hajaasustuse programmi projekti „Loitvamäe talu puurkaevu ja veetrassi rajamine" aruande heaks kiitmine – Marko Teiva 
6. EN 84 Vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine - Marko Teiva
7. VOE Korteriomandite omandamine – Marko Teiva
8. EN 89 Väikehanke „Mööbli ja sisustuse ostmine HEV õpilastele" (viitenumber 232299) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
9. EN  86, 87, 88 Ehitusloa andmine - Mati Tamm
10. EN 34 Raha eraldamine tegevustoetuseks 2021. aasta eelarvest – Indrek Jurtšenko
11. Volikogu komisjonide ettepanekud menetluses olevatele eelnõudele