« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt 03.03.2021

1. EN 96 Raha eraldamine tegevustoetuseks 2021. aasta eelarvest – Indrek Jurtšenko
2. EN 92 Hoonestatud kinnistu kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamine – Marko Teiva 
3. EN 120 Vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine – Marko Teiva 
4. EN 121 Üürilepingu pikendamine – Marko Teiva
5. EN 122 Loa andmine vallavara võõrandamiseks - Marko Teiva
6. EN 123 Vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine Töökoja kinnistu Tõõravere küla – Marko Teiva
7. EN 124 Huvikooli kohatasu katmine – Regiina Kaima 
8. EN 125 Tegevustoetuse eraldamine noorsootööühingutele Tapa valla 2021. aasta eelarvest – Regiina Kaima  
9. EN 112 Sõidukikaardi väljastamine – Jaanus Annus
10. EN 111 Projekteerimistingimuste väljastamine – Jaanus Annus
11. EN 106 Riigihanke „Valgejõe pst projekteerimine ja rekonstrueerimine" korraldamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar
12. EN 107 Riigihanke „Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisikuteenuse arendamine ja pakkumine Tapa vallas" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar
13. EN 108 Väikehanke „Tamsalu Gümnaasiumi sööklamööbel" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
14. EN 109 Katastriüksuse piiride muutmine - Linda Kelu-Toome
15. EN 100 Riigimaale hoonestusõiguse seadmise võimalikkus ehitiste omanike kasuks – Linda Kelu-Toome
16. EN 114 Katastriüksuse jagamine – Linda Kelu-Toome 
17. EN 115 Tapa Vallavalitsuse 23.12.2020. a korralduse nr 751 „Riigimaale hoonestusõiguse seadmise võimalikkus Tapa vallas Imastu külas Allika maaüksusel asuva ehitise omaniku kasuks" muutmine – Linda Kelu-Toome 
18. EN 97, 101-104, 119 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
19. EN 98 Ehitusloa andmine – Mati Tamm
20. EN 99, 105 Kasutusloa andmine – Mati Tamm
21. EN 118 Ehitusloa kehtetuks tunnistamine – Mati Tamm
22. EN 110 Soojuspuuraugu asukoha kooskõlastamine – Mailis Sepp
23. EN 91 Tamsalu Perearstid OÜ 2020 majandusaasta aruande kinnitamine – Helen Ruberg
24. EN 117 Põhivara mahakandmine – Marje Arraste
25. EN 116 Raha eraldamine tegevustoetuseks sotsiaalvaldkonnas 2021. aasta eelarvest – Rain Sepping
26. EN 113 Tapa valla sihtstipendiumi maksmine – Rain Sepping
27. VME "Tamsalu Gümnaasiumi põhimäärus" – Rain Sepping
28. VOE "Vajangu Põhikooli tegevuse ümberkorraldamine" – Rain Sepping