« Tagasi

Vallavanem Riho Telli (eesti keeles) ja volikogu esimehe Maksim Butšenkovi (vene keeles) videopöördumine

    

 

 

 

 

Hea Tapa valla elanik!

Koroonaviiruse levik Eestis on võtnud enneolematud mõõtmed. Viiruse  leviku tõkestamiseks on vaja rakendada senisest suuremaid piiranguid. Vabariigi valitsuse otsusega on alates 11. märtsist kuni 11.aprillini kehtestatud ulatuslikud piirangud – ka õues liikumisel tuleb kinni pidada 2+2 reeglist, haridus on läinud üle distantsõppele , sportimine, treenimine, noorsootöö ja huviharidus on siseruumides peatatud, keelatud on spordivõistlused ja liikumisüritused, samuti kultuuri- ja meelelahutusüritused, suletud on spaad, ujulad ja saunad, samuti toitlustusettevõtted. 

Milline see tegelik olukord siis on? Olukord on erakordselt kriitiline. Praegu pole põhiküsimus ainult selles kuidas pidurdada viiruse levikut, vaid ka selles kuidas päästa inimelusid. Eesti on nakatumiskordajalt 100 000 elaniku kohta Euroopas esikohal. Väga kiiresti on olukord halvenenud Lääne-Virumaal, sealhulgas Tapa vallas. 

Kõige suurem murekoht on Eesti haiglates. Haiglad on saavutanud oma võimekuse lae, olukorraga toimetulekuks on kärbitud  plaanilist ravi, erakorralise meditsiini osakonna uste taga on järjekord kiirabiautodest. 

Kuidas siis sellest keerulisest olukorrast välja tulla?

Esiteks – tulemus sõltub meist kõigist, meie suhtumisest ja käitumisest

Teiseks – palun pidage kinni kehtestatud piirangutest, vältige kontakte niipalju kui võimalik

Kolmandaks – ainus viis viiruse lõplikuks seljatamiseks on vaktsineerimine. Spetsialistide hinnangul on Euroopas kasutatavad vaktsiinid kontrollitud ja ohutud. Usaldagem oma ala spetsialiste!

Head inimesed, vaid ühtsena käitudes ja piiranguid järgides saame raskest olukorrast välja tulla ja naasta tavapärase elu juurde. Olge terved!  

 

_______________________________________________________________________________

Уважаемый житель Тапа!

Распространение коронавируса в Эстонии достигло невиданных масштабов. Для предотвращения его распространения необходимо применять все большие ограничения. Согласно распоряжению правительства республики, начиная с 11 марта и до 11 апреля введены следующие ограничения – теперь и на улице необходимо следовать правилу 2+2, сфера образования перешла полностью на дистанционное обучение, занятия спортом, молодежная работа, а также кружки по интересам не могут проводиться в помещениях, запрещены соревнования и различные мероприятия, закрыты СПА, бассейны и бани, а также предприятия общепита.

Как можно охарактеризовать ситуацию? Она критическая. Сейчас главный вопрос не только в том, как остановить распространение вируса, но и в том, как спасти человеческие жизни. По показателю заражения на 100 000 жителей Эстония находиться на первом месте среди европейских стран. Очень быстро ухудшилась ситуация в Ляяне-Вирумаа, а также в тапаской волости. 

Самая большая проблема в больницах Эстонии. Они уже достигли предела своих возможностей. Чтобы справиться с ситуацией урезано плановое лечение, перед отделениями неотложной медицины очереди из машин скорой помощи.

Как выйти из этой сложной ситуации?

Во-первых, понять, что результат зависит от нас всех, от нашего отношения и поведения.

Во-вторых, соблюдать действующие ограничения, и избегать контактов настолько, насколько возможно.

В-третьих, самый действенный способ окончательно побороть вирус, это вакцинация. По мнению специалистов вакцины, используемые в Европе проверены и безопасны. Доверимся их мнению! 

Друзья, только совместными усилиями и соблюдением ограничений мы сможем выйти из сложной ситуации и вернуться к обычной жизни! Будьте здоровы!