« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt 05.05.2021

1. VME Jäneda Kooli põhimäärus – Tuuli Roostfeldt, Ülle Oru
2. EN 271 Tamsalu Kalor AS 2020 majandusaasta aruande kinnitamine – Helen Ruberg, Neeme Malva
3. VOE Investeerimislaenu võtmine – Helen Ruberg
4. NE 289 Tapa vallale kuuluva vara valitsemise üleandmine – Helen Ruberg
5. EN 244 Riigihanke „Spordi tänava rekonstrueerimine" (viitenumber 234810) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
6. EN 260 Riigihanke „Läpi-Aru-Ojaküla tee rekonstrueerimine" (viitenumber 234520) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
7. EN 280 Väikehanke „Autokaal Tapa jäätmejaama" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
8. EN 281 Väikehanke „Tamsalu Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise ja Tapa jäätmejaama rajamise omanikujärelevalve" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
9. EN 282 Väikehanke „Tapa valla teeäärte ja rohumaade niitmine" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
10. EN 283 Väikehanke „Teekatte markeerimistööd, liiklusmärkide valmistamine, paigaldamine ja hooldustööd" tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
11. EN 284 Riigihanke „Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine" (viitenumber 231021) eduka pakkumuse kinnitamine ning eduka pakkuja kvalifitseerimine ja kõrvaldamata jätmine– Ene Orgusaar
12. EN  273, 274 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
13. EN  275, 276, 285 Ehitusloa andmine – Mati Tamm
14. EN  277 Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks– Linda Kelu-Toome
15. EN  278 Sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks – Linda Kelu-Toome
16. EN 286 Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks – Linda Kelu-Toome
17. EN 287 Katastriüksuse piiride muutmine – Linda Kelu-Toome 
18. EN 258 Korteriomandi Tehnika 32-3, Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa kirjaliku elektroonilise enampakkumise tulemuste kinnitamine – Lembit Saart 
19. EN 259, 270 Vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine – Marko Teiva
20. EN 272 Vallavara kasutusele andmiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine ja enampakkumise korra kinnitamine – Marko Teiva
21. EN 288 2079Hoonestatud kinnistu Kraaviääre, Tõõrakõrve küla, Tapa vald kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamine - Marko Teiva
22. EN 262- 269 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumine – Kriste Tiisler
23. EN 261  Asendushooldusteenuse määramine – Monika Martin
24. EN 279  Asendushooldusteenuse tasu muutmine – Monika Martin