« Tagasi

Tule Vahakulmu paisjärve tuleviku arutelule!

Alates 2020. aasta aprillist on Tapa Vallavalitsus pidanud diskussiooni Keskkonnaametiga Vahakulmu paisu ja kalapääsuga seotud teemadel. Vahakulmu paisu haldamiseks on Tapa Vallavalitsusele väljastatud vee erikasutusluba, mille kohaselt tuleb soodsatel tingimustel paisul tagada normaalpaisutustase ning vee voolamine kalapääsus. Kuna aga Vahakulmu paisjärv on viimastel aastatel pidevalt ära kuivanud, siis ei ole olnud võimalik vallal täita veeloaga pandud kohustusi. Tulenevalt eelnevast peab omavalitsus leidma lahenduse, millega oleks rahul kohalik kogukond ning samas tagatakse ka kalade rände- ja elutingimused Valgejões.


Praegu on võimalikeks variantideks:

1. paisutuse säilitamine ning sellega kaasnevate kohustuste täitmine;

2. loodusliku jõesängi taastamine (paisutuse likvideerimine).

 

Vahakulmu paisule ja paisjärvele on tellitud hooldusvajaduse eksperthinnang, millega on võimalik tutvuda SIIN.

Kuna Vahakulmu paisjärv on elukeskkonna oluline osa, siis korraldab Tapa Vallavalitsus 03.06.2021 kell 17.00 Vahakulmu paisjärve juures arutelu, mille käigus sooviksime kuulda kohalike elanike arvamust. Kui arutelul ei ole võimalik osaleda, siis ootame ettepanekuid/seisukohti kirjalikult hiljemalt 08.06.2021 (postiaadress Pikk 15, Tapa 45106, e-post vallavalitsus@tapa.ee).