« Tagasi

Tapa Vallavolikogu jätkab pärast valimisi 21 liikmega

Tapa Vallavolikogu otsustas täna, 21. juunil toimunud istungil, et volikogu järgmise koosseisu liikmete arv on senise 23 liikme asemel 21.. Lisaks moodustati 2021. aasta valimisteks Tapa vallas üks valimisringkond.

Valla valimiskomisjoni koosseisu kinnitas volikogu  juba 25.01.2021. Tapa valla valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Piret Treial ning liikmed Ursula Grau, Margit Halop, Ene Orgusaar ja Merike Viilver. Komisjoni asendusliikmeteks nimetati Pille Eevardi ja Mailis Sepp.

Sel aastal on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel mitu muudatust.

Tänavustel valimistel võetakse Eestis esmakordselt kasutusele elektrooniline valijate nimekiri ja see võimaldab inimesel hääletada Tapa valla piires endale sobivaimas valimisjaoskonnas, mitte tingimata oma elukohajärgses jaoskonnas.

Valimisperiood koondub sel sügisel ühte nädalasse, mis algab esmaspäeval, 11. oktoobril ja lõppeb pühapäeval, valimispäeval 17. oktoobril. Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii elektrooniliselt kui ka pabersedeliga jaoskonnas, pühapäeval ehk valimispäeval üksnes pabersedeliga. Reedest pühapäevani toimub ka kodus hääletamine, selleks on vaja esitada kas kirjalik või suuline taotlus telefoni teel.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valitakse neljaks aastaks. Valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on kantud rahvastikuregistrisse. Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis elavad Euroopa Liidu teiste liikmesriikide kodanikud, Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud ja Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.