« Tagasi

Maa-ameti elektrooniline enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist. 
 
Keskkonnaministri 11.05.2021 käskkirja alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 23.08.2021
 
Tapa vallast on pakkumisel Lubjapõllu kinnistu Alupere külas (78601:001:0032) suurusega 6,94 ha, alghind 731 eurot.