« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt 13.10.2021

 1. EN 624  Tapa Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu kinnitamine – Regiina Kaima
 2. EN 625 Tapa Lasteaed Pisipõnn hoolekogu kinnitamine – Tuuli Roostfeldt
 3. EN 626 Maa riigi omandisse jätmine – Lina Kelu- Toome
 4. EN 627 Katastriüksuse piiride muutmine – Linda Kelu-Toome
 5. EN 631 Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks – Linda Kelu-Toome
 6. EN 628 Kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine– Ene Orgusaar
 7. EN 629 Kasutusteatise teavitatuks lugemine– Mati Tamm
 8. EN 630 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 9. EN 632 Korteriomandi enampakkumise tulemuse kinnitamine– Lembit Saart 
 10. VOE Ehitiste peremehetuks tunnistamine – Marko Teiva
 11. Tapa Vallavalitsuse 01.08.2018 korralduse nr 627 kehtetuks tunnistamine – Piret Treial