Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, julgust ning igapäeva elu kõrvalt on see suur väljakutse. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad jõu ning aja, et erinevate...

Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid

Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, julgust ning igapäeva elu kõrvalt on see suur väljakutse. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad jõu ning aja, et erinevate...

Hea turismiettevõtja! Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ning Lääne-Viru Arenduskeskus ootavad Sind turismiettevõtjate kokkusaamisele 29. mail kl 14-18 Lammasmäe Puhkekeskusesse , et...

Turismiettevõtjaid oodatakse Lammasmäe Puhkekeskusesse kokkusaamisele

Hea turismiettevõtja! Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ning Lääne-Viru Arenduskeskus ootavad Sind turismiettevõtjate kokkusaamisele 29. mail kl 14-18 Lammasmäe Puhkekeskusesse , et...

Kumb meil siis on, töökäte puudus või tööjõupuudus, võime küsida viimaste nädalate arutelude põhjal. Kaubandussektoris on igatahes inimesi kõvasti puudu, mis teeb sellest sektorist just noorte...

Kaubandusettevõtted kutsuvad noori tööle

Kumb meil siis on, töökäte puudus või tööjõupuudus, võime küsida viimaste nädalate arutelude põhjal. Kaubandussektoris on igatahes inimesi kõvasti puudu, mis teeb sellest sektorist just noorte...

Tapa Perearstikeskus otsib oma meeskonda täiskohaga pereõde ja ämmaemandat. Rohkem infot SIIT.

Tapa Perearstikeskus otsib pereõde ja ämmaemandat

Tapa Perearstikeskus otsib oma meeskonda täiskohaga pereõde ja ämmaemandat. Rohkem infot SIIT.

  Tapa Vallavalitsus jagas Tamsalu kultuurimajas 11. mail ehk emadepäeva lävepakul, beebilusikaid pisikestele uutele vallakodanikele, kes on sündinud viimase poole tegevusaasta sees....

Tapa vald jagas beebilusikaid ja tunnustas kolme ema tiitliga "Hea ema”

  Tapa Vallavalitsus jagas Tamsalu kultuurimajas 11. mail ehk emadepäeva lävepakul, beebilusikaid pisikestele uutele vallakodanikele, kes on sündinud viimase poole tegevusaasta sees....

  1. Projekteerimistingimuste väljastamine (EL 242 - Mati Tamm     2. Kasutusloa väljastamine (EL 241) -  Mati Tamm     3. ...

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 15.05.2019

  1. Projekteerimistingimuste väljastamine (EL 242 - Mati Tamm     2. Kasutusloa väljastamine (EL 241) -  Mati Tamm     3. ...

Maikuu on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu. Rinnavähikuul pöörame tähelepanu inimeste teadlikkuse tõstmisele ja tuletame meelde, et varajases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav. See...

Ära jää hiljaks, sest varakult avastatud rinnavähk on ravitav!

Maikuu on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu. Rinnavähikuul pöörame tähelepanu inimeste teadlikkuse tõstmisele ja tuletame meelde, et varajases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav. See...

1. mail lõppes Tapa valla õpilasmalevasse registreerimine. Noorte huvi maleva vastu kordades suurem, kui eelmisel aastal. Tapa juunikuu rühma 20 kohale esitati 52 avaldust ja augustikuu rühma 20...

Noorte huvi maleva vastu on suurem, kui eelmisel aastal

1. mail lõppes Tapa valla õpilasmalevasse registreerimine. Noorte huvi maleva vastu kordades suurem, kui eelmisel aastal. Tapa juunikuu rühma 20 kohale esitati 52 avaldust ja augustikuu rühma 20...

Seoses raudtee remontöödega on lühiajaliselt suletud Imastu raudteeülesõit 20.05.2019 kell 19.30 kuni 21.05.2019 kell 11:00 . Ümbersõit toimub Tapa ülesõidu kaudu, liiklust reguleeritakse...

Ajutine liikluskorralduse muudatus

Seoses raudtee remontöödega on lühiajaliselt suletud Imastu raudteeülesõit 20.05.2019 kell 19.30 kuni 21.05.2019 kell 11:00 . Ümbersõit toimub Tapa ülesõidu kaudu, liiklust reguleeritakse...

3. maist kuni 10. maini saavad Postimehe lugejad hääletada, kuhu võiks Eesti Võrkpalli Liit ja Oma Ehitaja koos aktiivsete inimestega sel aastal uued võrkpalliplatsid rajada.   ...

Kampaania «Võrguplatsid korda» rahvahääletus

3. maist kuni 10. maini saavad Postimehe lugejad hääletada, kuhu võiks Eesti Võrkpalli Liit ja Oma Ehitaja koos aktiivsete inimestega sel aastal uued võrkpalliplatsid rajada.   ...

  1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest (EL 203, 231) -  Pille Eevardi     2. Üldhooldekodu kohatasu puudujääva osa...

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 08.05.2019

  1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest (EL 203, 231) -  Pille Eevardi     2. Üldhooldekodu kohatasu puudujääva osa...

29. aprillil toimunud Tapa Vallavolikogu istungil kiideti heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+.  Maakonna arengustrateegia on maakonna arengusuunade strateegiliste valikute...

Tapa Vallavolikogu kiitis heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+

29. aprillil toimunud Tapa Vallavolikogu istungil kiideti heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+.  Maakonna arengustrateegia on maakonna arengusuunade strateegiliste valikute...

Täna, 03.05, ei ole vallavalitsuses võimalik registreerida lapse sündi. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Lapse sünni registreerimine 03.05.2019

Täna, 03.05, ei ole vallavalitsuses võimalik registreerida lapse sündi. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

  Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega...

Õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

  Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega...

  Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja põllumajanduskultuuride saagikusele. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud...

Tänasest 15. maini saab PRIAst taotleda toetust mesilasperede pidamiseks

  Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja põllumajanduskultuuride saagikusele. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud...

  Täna õhtul, 29.04.2019, võttis Tapa vallavolikogu vastu määruse "Perearstide toetamise kord", mille eesmärgiks on Tapa vallas tegutsevate perearstide töö soodustamine. Tapa vald...

Tapa vald maksab alustavatele perearstidele viie aasta jooksul kuni 10 000€ ulatuses toetust

  Täna õhtul, 29.04.2019, võttis Tapa vallavolikogu vastu määruse "Perearstide toetamise kord", mille eesmärgiks on Tapa vallas tegutsevate perearstide töö soodustamine. Tapa vald...

Tapa Vallavolikogu palub anda endast teada Tapa valla elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks. Rahvakohtunikukandidaadiks võib...

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Tapa Vallavolikogu palub anda endast teada Tapa valla elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks. Rahvakohtunikukandidaadiks võib...