« Tagasi

Keskpolügooni planeerigu koostamise infoleht

Allpool olevalt Kaitseministeeriumi veebilehe lingilt leiab infot nii keskpolügooni planeeringu kui ka üldiselt riigi eriplaneeringu koostamise kohta: http://www.kmin.ee/et/eesmargid-tegevused/planeeringud

Lehele on üles pandud ka maade omandamise infoleht koos kaardirakendusega, kus peal keskpolügoon, Soodla harjutusväli, võimalikud ühenduskoridorid ja Tapa LHA piirid - koondnimetusega Põhja-Eesti harjutusalad. Rakenduse eesmärk on anda eelkõige maaomanikele võimalus lihtsal viisil tuvastada, kas riigil võiks nende maa vastu huvi olla ja kui kattuvus on, siis infolehelt juba lugeda edasi, mis võimalused suures pildis on ja kellega saab siis soovi korral konkreetsemalt ühendust võtta.