« Tagasi

Narva 2024 kultuuripealinnaks ideekorje

Seoses Narva kandidatuuri ettevalmistamisega Euroopa kultuuripealinnaks kuulutati välja Narva 2024 kultuuripealinna programmi ideekorje. Ettepanekuid oodatakse kuni 23. juunini.

Oodatud on ideed paikkondlike tavade ja väljenduslaadide tutvustamiseks, julgeteks kunstilisteks sekkumisteks ning Narvale värskete tulevikulahenduste pakkumiseks. Ideede esitamiseks tuleb hiljemalt 23. juuniks täita veebivorm aadressil narva2024.ee/ideekorje.

„Me soovime lüüa kaks kärbest ühe hoobiga," ütles Narva 2024 programmitiimi kunstiline juht Ilmar Raag. „Ühest küljest tahame parandada Virumaa elukeskkonda, aga teisest küljest soovime tekitada ka välismaal täiendavat huvi Narva vastu. Lõpuks on oluline seegi, et praeguses staadiumis on tegemist ideevooruga. Me ei eelda, et meile saadetakse ainult lõpuni viimistletud projekte, vaid programmimeeskond on valmis huvitavaid ideid koostöös ka edasi arendama. Kui päris aus olla, siis kultuuripealinnaks saamiseks peame Euroopat üllatama. Seepärast on oodatud ka meeletud projektid, mille ainus piirang on teostatavus."

Narva 2024 programmi kandidatuuri kontseptsioon toetub kolmele „sambale". „Peidus kultuur" otsib ideid, et tutvustada Narva ilmekat isetekkelist kultuuri ning väärtustada linna kordumatut eripära. „Piiridel ja piirideta kunst" pakub põnevat mänguruumi julgetele kunstiprojektidele, mis testivad nii kehtivaid valdkondlikke kui ka riiklikke ja rahvuslikke piire. „Hüpe tulevikku" otsib ideid Narvale värskete tulevikulahenduste loomiseks.

Ideekorjele on oodatud nii juba toimuvate tegevuste edasiarendused kui ka uued julged tulevikuvisioonid ning eri mastaapi üritused külapeost rahvusvaheliste festivalide ja koostööprojektideni. Kuna Narva kandideerib Euroopa kultuuripealinna tiitlile koos kogu Virumaaga, on oodatud üle kogu regiooni toimuvate algatuste ettepanekud. Ideid võivad esitada nii üksikisikud kui ka ettevõtjad, nii professionaalsed kultuurikorraldajad ja -uurijad, tegevkunstnikud ja valdkondadeülesed eksperdid kui ka asjaarmastajaist kultuuriuuriloojad.  Hindamiskriteeriumideks on nii kontseptsiooni atraktiivsus ja arusaadavus kui ka idee ja tegevuskava läbimõeldus ning realistlikkus. Parimatel ideedel on võimalus teostuda Narva Euroopa kultuuripealinna programmis aastail 2020–2024 juhul, juhul kui Narva valitakse Euroopa kultuuripealinnaks.

Lisainfo:
narva2024.eu


Kontaktisik:

Ivan Sergejev
Narva 2024 projektijuht
+372 5785 0810
info@narva2024.eu