« Tagasi

Pikendati konkurssi Tapa Valla Kultuurikeskuse direktori leidmiseks

 

Tapa Valla Kultuurikeskus on 02.01.2020 tegevust alustav valla hallatav asutus, mille põhitegevuseks on professionaalse kultuuri vahendamine, rahvakultuuri arendamine ja säilitamine ning eeskätt Tapa valla elanikele vabaaja tegevuseks ning isiksuse mitmekülgseks arenguks kultuuri- ja huvialaste võimaluste loomine. Kultuurikeskuse koosseisus on järgmised struktuuriüksused: Lehtse Kultuurimaja, Porkuni Paemuusuem, Tamsalu Kultuurimaja, Tapa Kultuurikoda, Tapa Muuseum.

 

Direktori põhiülesandeks on kultuurikeskuse töö juhtimine, mis hõlmab eelarve koostamist ja igapäevast majandamist, kultuurikeskuse arengusuundade väljatöötamist ja ellurakendamist.

 

Nõudmised kandidaadile

Ootame kandideerima inimest, kes on avatud, loov, teotahteline, väga hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, algatus- ja töövõimeline ning kes omab visiooni Tapa valla kultuurielu tulevikust ning tunneb süvendatud huvi kultuuri vastu. Kandideerimise eelduseks on erialane kõrgharidus ja/või kultuurialase töö või asutuse vähemalt kolme aastane juhtimise kogemus.

 

Eeldame suurprojektide (üritused jms) organiseerimise ning projektide ja rahataotluste kirjutamise oskust, head pingetalvust, eesti keele oskust kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskust suhtlustasandil.

 

Pakume

- tööd uues, suures ja huvitavas organisatsioonis;

- loomingulist tööd kultuurikeskuse töö korraldamisel;

- konkurentsivõimelist palka.

 

Konkurssi on pikendatud! Avaldus koos elulookirjelduse, motivatsioonikirja ja palgasooviga saata 10. jaanuariks 2020 aadressile vallavalitsus@tapa.ee.

Täiendav info: abivallavanem Dmitri Okatov, 322 9658, dmitri.okatov@tapa.ee.

Tapa Valla Kultuurikeskuse põhimäärus (https://www.riigiteataja.ee/akt/405112019008).