« Tagasi

Tapa valla õpilasmalev pakkus tööd 70-le noorele

                                                                               

 

Tapa vallas tegutses kokku kolm õpilasmaleva rühma. Tapal kaks rühma kokku 40-le noorele ja Tamsalus üks rühm 30-le noorele.

Tapa rühm töötas väga erinevates kohtades. Malevlased töötasid poodides, kus nad võtsid riiulitelt tolmu, vaatasid, et müügil ei oleks realiseerimistähtaega ületanud kaupu ning korrastasid riiuleid. Lasteaedades pesti aknaid, seinu, põrandaid, rohiti peenraid ja klopiti tekke/patju. Hoogla talus korjati koos vallavalitsuse arenguosakonna töötajatega kive, rohiti peenraid ja värviti ökoloogilise värviga loomalauta. Noortekeskuses pesti aknaid ja korrastati õueala. Sel aastal esmakordselt sai Tapa valla õpilasmalev toetust Muinsuskaitseametist ning õpilasmaleva noored said enam aimu pärandkultuurist meie ümber ja nii oligi malevas juures kaks töökohta, mis just seda teadmist toetasid. Noored koristasid vana surnuaeda ja Pruuna mõisaspargis tehti koristustöid.

Hommikuti tehti neli tundi tööd ja üheksal päeval toimus erinev huvitegevus, mis kõik oli noortele tasuta. Noored said osa seiklustegevustest, käelistest tegevustest, karjääriõppest. Gruppidega osaleti virtuaalses kommunikatsiooni töötoas. Väljasõitudest külastati Põhja rannikut ja sealseid matkaradu, Võsu Surfikoolis said noored teadmisi veeohutusest ning muidugi said proovile panna ennast lohesurfi alal ning suppida rõõmsalt merevees. Tapa malev käib alati ka lihtsalt lustimas ning sel korral olid lustimiskohtadeks Vudila, Vembu Tembumaa ja Kiviõli Seikluspark.

Tamsalu töölaager toimus ajavahemikul 12.-26.06.2019. Noored olid jaotunud nelja töörühma, mis asusid Tamsalu Gümnaasiumi, Tamsalu Kommunaali, Sääse Hooldekodu ja Porkuni Rahvamaja juures. Gümnaasiumi juures tehti enamasti korrastustöid kooli staadionil. Kommunaali töörühma noored aitasid muuta kauniks ja korrektseks Tamsalu kalmistut. Hooldekodus pesid tüdrukud aknaid, poisid aitasid koristada keldrit. Porkuni Rahvamaja juures tehti korrastustöid nii väljas kui sees. Töölaagri eelviimasel päeval töötasid kõik noored koos Tapa Vallavalitsuse töötajatega talgutel Tamsalu Lubjapargis. Igal tööpäeval said noored süüa maitsvat sooja lõunasööki Kirsimari söögikohas. Pealelõunased tegevused toimusid enamuses Tamsalu noortekeskuse juures. Ka Tamsalu noortega käis kohtumas karjäärispetsialist. Ühel päeval toimusid meeskonnamängud. Noortekeskuse aknaid ja seinu pestes said teha järeltunde need noored, kes eksamite tõttu pidid mõnel päeval hommikupoole puuduma. Toimusid ka kaks väljasõitu. Esimene sõit viis Kunda Lontova seiklusparki. Teine sõit toimus Aravete kardi- ja vabaajakeskusesse. Esmalt andis firmaomanik noortele ülevaate, kuidas kardikeskus mahajäetud olukorrast tänasesse päeva on jõudnud. Kui palju aastaid tööd, vaeva ja asjaajamisi oli vajalik selleks, et firmast on saanud kaasaegne kardikeskus, milles viiakse aastas läbi lausa 8 rahvusvahelist võistlust. Noortel oli põnev kuulata juttu firma arengust, aga veel põnevam oli ise ka kardisõitu proovida.

Õpilasmaleva tegevusi toetasid Põlluvara AS,  Eesti Noorsootöö Keskus ja Muinsuskaitseamet.