« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi, 03.07.2019, päevakorra projekt

 
1. EN  413, 415 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudu jääva osa eest tasumine - Kriste Tiisler    
2. EN 420 Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine Tapa valla 2019. aasta eelarvest – Aune Suve-Kütt
3. EN 410 Raha eraldamine projektitoetuseks – Indrek Jurtšenko, Dmitri Okatov
4. EN 418 Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm, Andrus Freienthal
5. EN 419 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm, Andrus Freienthal
6. EN 417 Kasutusloa väljastamine – Mati Tamm, Andrus Freienthal
7. EN 414 Katastriüksuse jagamine - Gerli Sveta Pajupuu, Andrus Freienthal  
8. EN 416 Lähiaadressi muutmine - Gerli Sveta Pajupuu, Andrus Freienthal    
9. EN 411 Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusele andmine – Margit Halop, Mati Kanarik
10. EN 412 Välislähetus – Riho Tell