« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 19.06.2019

 
1. EN 365 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest – Pille Eevardi
2. EN 373 – 381, 383, 384 Asendushooldusteenuse tasu muutmine (11) – Relika Pedoson
3. EN 382 Avaldus esitamine Viru Maakohtule alaealistele eestkostja määramiseks – Relika Pedoson
4. EN 385, 386 Luba parenduste/muudatuste tegemiseks eluruumis – Kriste Tiisler
5. EN 331 Riigihanke „Riigihanke „Tapa Kultuurikoja mööbel ja sisustus" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine - Ene Orgusaar    
6. EN 346 Väikehanke „Väikekaubiku" (viitenumber 209617) tulemuste kinnitamine - Ene Orgusaar    
7. EN 347 Riigihanke „Tamsalu Kultuurimaja rekonstrueerimine I etapp" (viitenumber 208307) tulemuste kinnitamine - Ene Orgusaar
8. EN 349 Väikehanke „Tamsalu Kultuurimaja rekonstrueerimise I etapi omanikujärelevalve" (viitenumber 209744) tulemuste kinnitamine - Ene Orgusaar  
9. EN 361 Riigihanke „Tapa valla õpilasliinid 2019/2020" (viitenumber 208977) osa 1, osa 2 ja osa 4 tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
10. EN 363 Riigihanke „Tapa valla õpilasliinid 2019/2020" (viitenumber 208977) osa 3 hankemenetluse lõpetamine – Ene Orgusaar
11. EN 364   Riigihanke „Jäneda õpilasliin 2019/2020" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine – Ene Orgusaar
12. EN 350 Arvamuse andmine Osaühing Kaiferos ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlusele - Mailis Alling    
13. EN 366, 370 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
14. EN 354, 371, 372 Kasutusloa väljastamine - Mati Tamm    
15. EN 355 Tapa valla omandis olevatele kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks – Gerli Sveta Pajupuu
16. EN 356 Tapa valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi kasuks – Gerli Sveta Pajupuu
17. EN 357 Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine – Gerli Sveta Pajupuu
18. EN 358 Kultuurikoja aadressi muutmine – Gerli Sveta Pajupuu
19. EN 359 Tänava ajutine sulgemine Tapa linnas – Jaanus Annus
20. EN 360 Sõidukikaardi väljastamine – Jaanus Annus
21. EN 351 Hajaasustuse programmi projekti „Kalevipoja tee 1, Assamalla, kanalisatsioonisüsteemide rajamine" aruande heaks kiitmine – Marko Teiva
22. EN 362 Hajaasustuse programmi projekti „Kalevipoja tee 3, Assamalla, kanalisatsioonisüsteemi rajamine" aruande heaks kiitmine – Marko Teiva
23. EN 352, 353 Vallavara võõrandamine otsustuskorras - Mati Kanarik    
24. EN 367 Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava perioodiks 01.01.2019-31.12.2019 kinnitamine – Aune Suve-Kütt
25. EN 369 Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude hüvitamine – Aune Suve-Kütt
26. EN 368 VME „Kohalike teede andmete määramise ja teeregistrisse andmete esitamise ülesande delegeerimine" – Margit Halop
27. EN 348 Tamsalu Gümnaasiumi direktori ametikohalt vabastamine – Riho Tell