« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 21.11.2018

 1. Info Tapa linnas Mai pst 28 üürimaja arendajalt  - Marko Teiva
 2. Puuetega inimeste eluaseme  füüsilise kohandamise toetuse saaja kinnitamine (4) – Maarika Mändla
 3. Ehitusloa väljastamine (2) – Mati Tamm
 4. Ehitusloa väljastamine (2) – Timo Tiisler
 5. Kasutusloa väljastamine (3) – Timo Tiisler
 6. Riigihanke „Tapa valla välisvalgustuse hooldus 2019-2021" (viitenumber 201880) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 7. Elektrienergia ostmise minikonkursi (viitenumber 202409) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 8. OÜ-ga Verston Ehitus Tapa-Moe jalg- ja jalgrattatee projekteerimiseks ja ehitamiseks sõlmitud lepingu muutmine – Ene Orgusaar
 9. Tapa Muusika- ja Kunstikooli pillide renditasu kinnitamine – Aune Suve-Kütt
 10. Tapa Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine – Aune Suve-Kütt
 11. Tapa Vene Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine- Anne Roos
 12. Nõusoleku andmine – Anne Roos
 13. VME "Tapa vallavara valitsemise kord" – Margit Halop
 14. Esindaja nimetamine MTÜ Arenduskoda üldkoosolekule
 15. Esindaja nimetamine MTÜ Põhja - Eesti Ühistranspordikeskuse üldkoosolekule
 16. Esindaja nimetamine MTÜ Rakvere Haigla üldkoosolekule
 17. Esindaja nimetamine MTÜ Spordiklubi Presidendirada üldkoosolekule
 18. Esindaja nimetamine Lääne- Viru maakonna tervisenõukogusse