« Tagasi

Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 22.04.2019

 
1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest (EN 197-200, 202, 203) (6) – Ene Augasmägi
2. Vallavara tasuta kasutusele andmine (EN 210) – Ene Augasmägi
3. Volikogu komisjonide ettepanekud volikogu määruse eelnõule „Perearstide toetamise kord" – Ene Augasmägi
4. Projekteerimistingimuste väljastamine (EN 204) – Mati Tamm
5. Ehitusloa väljastamine(EN 206)  – Mati Tamm
6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine (EN 207) – Mailis Alling
7. Arvamuse andmine MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus jäätmeloa taotlusele (EN 208)  – Mailis Alling
8. Maa ostueesõigusega erastamine (EN 209) – Gerli Pajupuu
9. Riigihanke „Karja tänava rekonstrueerimine II etapp" (viitenumber 206249) tulemuste kinnitamine(EN 205)  – Ene Orgusaar
10. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (EN 184) – Indrek Jurtšenko
11. 2019. a kaasava eelarve hääletustulemuste kinnistamine (EN 201) – Piret Treial
12. Komisjoni moodustamine (EN 212) – Riho Tell 
13. Vallavanema puhkuse kinnitamine (EN 211) – Riho Tell