« Tagasi

Tapa vallavalitusse istungi päevakorra projekt, 26.06.2019

 
1. EN 403, 405 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine  - Pille Eevardi    
2. EN 401 Warren Teed OÜ-ga Tamsalu Tööstuse tänava jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks sõlmitud lepingu muutmine - Ene Orgusaar    
3. EN 389 Väikehanke „Tamsalu kirikuhoone küttesüsteemi rajamine " tulemuste kinnitamine
4. – Ene Orgusaar
5. EN 388 Väikehanke „Välitreeningseadmete ostmine ja paigaldamine Tamsalu linna" (viitenumber 209789) tulemuste kinnitamine - Ene Orgusaar    
6. EN 395 Projekteerimistingimuste väljastamine - Mati Tamm    
7. EN 399, 402, 404 Ehitusloa väljastamine - Mati Tamm    
8. EN 406, 407 Kasutusloa väljastamine - Mati Tamm    
9. EN 400 Ehitusteatise teavitatuks lugemine - Mati Tamm    
10. EN 394 Tapa Linnavalitsuse 01.10.2002 korralduse nr 272 „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine Helja Jürgenson`ile, Aino Jaksen`ile, Heino Bötcher`ile, ostueesõigusega maa erastamine Paavo Nelke`le" muutmine- Gerli Sveta Pajupuu    
11. EN 393 Maa riigi omandisse jätmine - Gerli Sveta Pajupuu   
12. EN 391, 392 Kohtumäärusest tuleneva kohustuse täitmine - Mati Kanarik    
13. EN 390 Korteriomandi Eha tn 12-14 Tapa linn kirjaliku kordusenampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine  - Mati Kanarik    
14. EN 398 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Dmitri Okatov 
15. EN 387 Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine Tapa valla 2019. aasta eelarvest- Aune Suve-Kütt
16. EN 408 Tamsalu Gümnaasiumi direktori ametikohale kinnitamine – Riho Tell