« Tagasi

Vallavalitsuse 27.11.2019 istungi päevakorra projekt

 
1. EN 736 Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks – Linda Kelu-Toome
2. EN 737, 738 Katastriüksuse jagamine – Linda Kelu-Toome
3. EN 739 Lapsehoiuteenuse osutamise lõpetamine – Relika Pedoson
4. EN 741 Lasteaed Pisipõnn hoolekogu koosseisu kinnitamine – Anne Roos 
5. EN 740 - Tapa valla haridusasutustes õpilaskoha tegevuskulu ja lasteaiakoha arvestusliku maksumuse kinnitamine– Mati Kanarik
6. EN 742, 743 Eluruumi üürile andmine – Mati Kanarik
7. EN 744, 746, 748, 749 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
8. EN 745, 750 Kasutusloa väljastamine – Mati Tamm
9. EN 747 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
10. EN 751 Riigihanke „Elektrienergia ostmine 2020-2022" (viitenumber 213546) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
11. VME „Sotsiaaltoetuste määrad" – Ene Augasmägi 
12. VOE „Tapa Vesi Osaühing põhikirja kinnitamine" – Margit Halop