« Tagasi

Vallavalitsuse istungi, 11.12.2019, päevakorra projekt

 
1. EN 767-769, 774-778 Lapsehoiuteenuse määramine ja rahastamine – Relika Pedoson
2. EN 772, 773 Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks – Linda Kelu-Toome
3. EN  780 Kasutuslubade väljastamine – Mati Tamm
Kasutusluba ühepereelamu ja abihoone püstitamisel Tamsalu linnas Sireli põik 1 kinnistul.
4. EN 783 Teenuse osutamise lepingu sõlmimine – Anne Roos 
5. EN 782 Tapa Vene Põhikooli arengukava 2020-2025 kinnitamine – Anne Roos
6. EN 784 Korteriomandi Üleviste tn 13-6 Tapa linn kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine – Mati Kanarik
7. EN 785 Kinnistu Kivilo tn 24 Tapa linn kirjaliku kordusenampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine – Mati Kanarik
8. EN 779 Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
9. EN 787 Tapa valla aasta tegu nimetuse andmine – Indrek Jurtšenko
10. EN 781 Alaealiste liikumispiirangu ajutine lühendamine – Piret Treial
11. EN 786Tapa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – Piret Treial