« Tagasi

Vallavalitsuse 18. jaanuari istungi päevakorra projekt

Vallavalitsuse 3. istung toimub kolmapäeval, 18. jaanuaril algusega kell 9.15 istungite saalis

 1. Loa andmine välireklaami paigutamiseks – Eele Ehasoo
 2. Pakkumuse kinnitamine – Eele Ehasoo
 3. Maa ostueesõigusega erastamine Lehtse alevik Pikk tn 13 – Linda Kelu-Toome
 4. Projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumine  – Mati Tamm
 5. Ehitusloa andmine – Mati Tamm
 6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine – Mailis Sepp
 7. „Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2023 – 2026 kinnitamine" – Jaanus Annus
 8. Huvikooli kohatasu katmine – Regiina Kaima
 9. Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude hüvitamine – Regiina Kaima
 10. Huvikooli õppetasu maksmisest vabastamine – Regiina Kaima
 11. Tapa valla huvihariduse ja huvitegevusekava aastaks 2023 kinnitamine – Regiina Kaima
 12. Perearsti soodustuse määramine ja toetuse määramisest keeldumine – Riina Haljasoks
 13. „Tapa Keelekümbluskooli tegevuse ümberkorraldamine" – Tuuli Roostfeldt
 14. „Alustava haridustöötaja toetus" – Tuuli Roostefeldt
 15. „Vaideotsus" – Margit Halop
 16.  „Riigikogu valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine" – Piret Treial
 17. Volikogu komisjonide ettepanekud Tapa valla 2023. aasta eelarve eelnõule – Helen Ruberg