« Tagasi

Vallavalitsuse 25. jaanuari istungi päevakorra projekt

Vallavalitsuse 4. istung toimub kolmapäeval, 25. jaanuaril algusega kell 9.15 istungite saalis

  1. Ülevaade Tapa valla Spordikeskuse tegevusest – Priit Hunt
  2. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Ragni Nikiforova
  3. Töövõtulepingu muutmine – Ene Orgusaar
  4. Projekteerimistingimuste väljastamine  – Mati Tamm
  5. Ehitusloa andmine – Mati Tamm
  6. Vallavara võõrandamiseks elektroonilise enampakkumise korraldamine ja enampakkumise korra kinnitamine – Lembit Saart
  7. Vallavara võõrandamiseks elektroonilise enampakkumise korraldamine ja enampakkumise korra kinnitamine - Marko Teiva
  8. Hajaasustuse programmi projekti „Veski talu veesüsteemi rajamine" aruande heaks kiitmine – Marko Teiva
  9. Peremehetute ehitiste hõivamine – Marko Teiva
  10. Ametist vabastamine (Tapa Valla Spordikeskuse direktor) – Valdo Helmelaid