« Tagasi

Tapa vallavalitsuse juhtkond kohtus Ida päästekeskuse juhtidega

Tapa vallavanem Valdo Helmelaid koos abivallavanemate Andrus Freienthali ja Riina Haljasoksaga kohtusid Ida päästekeskuse juhtkonnaga.

Ida päästekeskuse juhi Ailar Holzmanni sõnul väisatakse kõigi maakonna omavalitsusi. Päästeametil ja omavalitsustel on rohkelt tööalaseid kokkupuutepunkte. Keskuse jaoks on ka oluline tagasiside kohalikult tasandilt.

Tapa valla osas on statistika positiivne, päästesündmuste arv on kahanenud, mille üheks põhjuseks on efektiivne ennetustöö. Viimane tulekahjus hukkunu jääb 2019. aastasse.

Päästeameti Tapa komandopealik Aron Jaanis andis lähema ülevaate päästeametnike vallas. Aktiivselt tegeletakse kodunõustamisega ja ohutusnõuete järgmisega, et vähendada kodude tuleohtu ja inimeste riskikäitumist.  Eraldi tähelepanu vajavad hüdrantide ja veevõtukohtade ehk teisisõnu tuletõrje vesivarustuse asukohad, mis praegu on suuresti lume all. Siin on vajalik nii valla teehoolduse, korteriühistute kui eramajaomanike tähelepanelikkus ja koostöö.

Päästeameti koostöö vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga on olnud hea. Koostöös on tuvastatud ohtlike majapidamisi ning rakendatud meetmeid „Kodud tuleohutuks" projekti raames.

Tõdeti et oluline on olla ühises inforuumis.

Teemaks oli ka elanikkonnakaitse alased sammud riigis ja omavalitsuses, varjumiskohad ja kriisijuhtimine.