« Tagasi

Täna algas kandidaatide registreerimine Tapa valla Noortevolikogusse

Tapa vallas algavad noortevolikogu valimised, kuhu oodatakse kandideerima noori vanuses 13-26 eluaastat, kelle elukoht on Tapa vallas või kes õpib Tapa valla munitsipaalkoolis ning kes  on huvitatud vallas toimuvast ja kaasa rääkima/panustama noortevaldkonna arengutes.

Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi, teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule või vallavalitsusele. Arendada, toetada ja kaitsta Tapa valla noorte huve, soove ja omaalgatusi ning tagada Tapa valla Noortevolikogu jätkusuutlikkus.

Noortevolikogus osalemine annab noortele võimaluse:

  • Rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutab noori;
  • Saada heaks kodanikuks;
  • Osaleda aktiivsemalt ühiskonnas ja ühiskondlikus elus;
  • Tutvuda demokraatia põhimõtetega;
  • Toetada noorte omaalgatusi;
  • Kujundada noorte elukeskkonda;
  • Osaleda koolitustel ja erinevatel üritustel.

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 15. märtsil ja lõpeb 21. märtsil kell 12.00.

Selleks, et sõbrad, tuttavad, sugulased saaksid hääletada just Sinu poolt, saada meile endast lühike enesetutvustus, millega tegeled ja miks peaks just Sind valima.

Noortevolikogu liikmekandidaadil on õigus teha valimiskampaaniat.

Vastav ankeet noortevolikogusse kandideerimiseks on olemas Tapa valla kodulehel  https://www.tapa.ee/tapa-valla-noortevolikogu