« Tagasi

Meeldetuletus aiajäätmete üleandmise võimaluste kohta Tapa vallas

 

Tuletame meelde, et aiajäätmete üleandmiseks on Tapa vallas kolm võimalust:

  • Tamsalu kompostimisväljak (avatud E-R 09.00 - 16.00, L 09.00 - 14.00)
  • Tapa jäätmejaam (avatud kolmapäev - reede 11.00 - 18.00, laupäev 12.00 - 17.00, pühapäev 10.00 - 14.00)
  • Ragn-Sells AS poolt teostatavad kogumisringid (alates 24.04.2023 kuni 22.05.2023)

Meelespea Ragn-Sells AS-lt aia- ja haljastujäätmete äraveo tellimiseks:

  • Elanik või korterühistu annab aiajäätmete veo soovist teada jäätmevedajale ning teatab ka üleantavate jäätmete ligikaudse koguse. Tellimuse esitamiseks tuleb helistada Ragn-Sells AS klienditelefonil 60 60 439 või saata e-kiri tellimus@ragnsells.com.
  • Jäätmete kogumiseks võib kasutada kuni 150 l jäätmekotte.
  • Kottidesse võib panna kuni 20 kg jäätmeid. Kotid peavad olema pealt suletud ning sisaldama üksnes aiajäätmeid.
  • Oksad peavad olema ca 50-70 cm pikkuseks lõigatud ja kokku seotud, et neid oleks lihtsam koormasse tõsta.
  • Ühe 150 l biolagunevate aiajäätmete jäätmekoti kogumine ja vedu maksab 0,26 €.
  • Kilekotid tuleb paigutada jäätmevedajaga kokkulepitud asukohta, nt olmejäätmete mahuti vahetusse lähedusse, värava kõrvale vms.

Jäätmejaamade ja kompostimisväljaku kohta on rohkem infot valla kodulehel - https://www.tapa.ee/jaatmete-kogumispunkt