« Tagasi

Vallavalitsuse 10. mai istungi päevakorra projekt

Vallavalitsuse 19. istung toimub kolmapäeval, 10. mail algusega kell 8.30 istungite saalis

 1. Hariduse ja noorsootöö arengukava 2025 muutmine - Tuuli Roostfeldt, Aivi Must
 2. Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
 3. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 4. Ehitusloa andmine - Mati Tamm
 5. Kasutusloa andmine - Mati Tamm
 6. Väikehanke tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 7. Riigihanke tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 8. Raha eraldamine reservfondist – Helen Ruberg
 9. Tapa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alused – Helen Ruberg, Margit Halop.
 10. Tapa Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend – Helen Ruberg, Margit Halop.
 11. Tapa Vallavolikogu määruse 26.11.2018 nr 41 „Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja noorsootöö seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine" muutmine" – Piret Treial
 12. Tamsalu Perearstid OÜ 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamise – Evelin Hiie, Aigar Põder, Helen Ruberg