« Tagasi

Kaitseväe teavitus laiendatud ohuala sulgemise kohta

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala on 2023. a sügisel suletud riigikaitseliseks väljaõppeks järgnevalt:

29. september ida-külg;

23.-26. oktoober lääne-külg;

19.-21. november ida-külg;

28.-29. november lääne- ja ida-külg.

Laiendatud ohuala piir ning RMK Oandu-Ikla matkaraja alternatiivmarsruudi leiab kaitseväe keskpolügooni kaardilt: https://mil.ee/wp-content/uploads/2023/04/KVKP_LOA_kaart_pdf.pdf

Laiendatud ohualade kasutamisega piiratakse inimeste liikumist ohualade ulatuses, kui toimub ohtlik tegevus, mis vajab vastavat piirangut. Ohualas ei toimu aktiivset väljaõppetegevust, seal viibimine on keelatud ja eluohtlik.

Laiendatud ohuala piir on tähistatud kollase- ja mustatriibuliseks värvitud piiripostidega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse ohtliku tegevuse korral tõkestajad või teavitajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Laiendatud ohualale on paigaldatud lipumastid, kuhu enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud.

Informatsiooni saamiseks laiendatud ohualade kohta on laiendatud ohuala sissepääsuteedele paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on laiendatud ohuala skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), laiendatud ohuala tähistamise ja sulgemise kord ning ala kasutamise kuugraafik, sh harjutusvälja kontaktandmed.

Täiendav info: Harjutusväljad – Kaitsevägi (mil.ee)