« Tagasi

Vallavalitsuse 15. novembri istungi päevakorra projekt

Vallavalitsuse 46. istung toimub kolmapäeval, 15. novembril algusega kell 9.15 istungite saalis

 1. Üldhooldusteenuse kohatasu maksumuse hüvitamises osalemine – Ragni Nikiforova
 2. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 3. Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
 4. Ehitusloa andmine – Mati Tamm
 5. Kasutusloa andmine – Mati Tamm
 6. Kasutusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm  
 7. Arvamuse andmine Uudeküla kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta" – Mailis Sepp
 8. Katastriüksuste liitmine – Linda Kelu-Toome
 9. Katastriüksuste jagamine – Linda Kelu-Toome
 10. „Tapa valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu mittealgatamine" – Linda Kelu-Toome
 11. Jäneda Kooli töötajate koosseisu kinnitamine – Ülle Oru
 12. Vallavara võõrandamine otsustuskorras – Lembit Saart
 13. Saiakopli külas, Alliksaare maja korterite pesuruumide renoveerimise eduka pakkumuse kinnitamine – Lembit Saart
 14. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine – Marko Teiva
 15. Enampakkumise tulemuse kinnitamine – Marko Teiva
 16. Avaliku ürituse "Tapa Jõulukuu laat" korraldamiseks loa andmine – Marko Teiva
 17. Lasteaed Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine – Riina Haljasoks
 18. „Tapa valla 2023. aasta II lisaeelarve kinnitamine" – Helen Ruberg
 19. Tamsalu Kalor AS nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine – Riho Tell
 20. Tapa Vesi OÜ nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nõukogu uute liikmete valimine – Riho Tell
 21. Tamsalu Perearstid Osaühingu juhatuse liikme nimetamine – Riho Tell
 22. Valla äriühingute juhatuse ja nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord – Riho Tell