« Tagasi

Ootame kandidaate Tapa valla aasta teo ja teenetemärgi tunnustuse auhindadele

Aidake meil tunnustada aasta tublimaid! ✍️ Esitamistähtaeg on juba 1. detsember ✍️

Olge head, leidke natuke aega, vaadake oma lähikonnas ringi ning esitage tubli inimene ja organisatsioon sellele konkursile.

 Tunnustamise liigid on järgmised:

1) Tapa valla aasta tegu

- aasta tegu haridus- ja noorsootöövaldkonnas

- aasta tegu kultuuri- ja spordivaldkonnas;  

- aasta tegu sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas;

- aasta tegu ettevõtlus- ja vabatahtliku töö valdkonnas

2) Tapa valla teenetemärk

3) Tapa valla tänukiri

Tapa valla aasta tegu antakse kord aastas sobiva kandidaadi olemasolul eelneval kalendriaastal tehtud teo või tegude eest, milles kandidaat on märkimisväärse panuse andnud vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil.

 Tapa valla teenetemärk antakse kord aastas sobiva kandidaadi olemasolul ühele või mitmele füüsilisele isikule pikaajalise töö või tegevuse eest, mis on andnud olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele vallas.

Tänukiri antakse tänuavaldusena füüsilisele või juriidilisele isikule vallale osutatud teene eest, milleks võib olla tubli saavutus konkursil või võistlusel, ürituse korraldamine, vallaga seotud tegevuse toetamine või muu tegevus.

Tunnustuse taotluse võib esitada igaüks. Tunnustus antakse üle iga-aastaselt Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel.

Taotlused ja ettepanekud palume kuni 01.12.2023 esitada kirjalikult või elektrooniliselt:  E-post:  vallavalitsus@tapa.ee; Pikk 15, Tapa linn, Lääne-Virumaa 45106

Taotluse vorm on leitav kodulehel: https://www.tapa.ee/tunnustamine

Head tunnustamiskordadega tutvumist ja kandidaatide esitamist! Suur tänu neile, kes on juba kandidaate esitanud!

Foto: Stanislav Grebenjuk