25.09.23

Tapa vallavolikogu  27. istung toimub neljapäeval 28. septembril 2023, kell 16.00 Tapa Vallavalitsuses volikogu istungite saalis.

  1. 16.00 – 16.10  Tapa vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks" eelnõu (riigihange käidukorraldusteenuse ostmiseks) – ettekandja Ene Orgusaar, hankespetsialist
  2. 16.10 – 16.20 Tapa vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks" eelnõu (riigihange mootorikütuse ostmiseks) – ettekandja Ene Orgusaar, hankespetsialist
  3. 16.20 – 16.35 Tapa vallavolikogu määruse „Tapa Gümnaasiumi põhimäärus" eelnõu – ettekandja Tuuli Roostfeldt, haridusspetsialist
  4. 16.35 – 16.50 Tapa vallavolikogu otsuse „Tapa Valla Avatud Noortekeskuse asutamine" eelnõu, II arutelu – ettekandja Riina Haljasoks, abivallavanem
  5. 16.50 – 17.05 Info

 

Toimetaja: KUIDO MERITS
« Tagasi

Info kaitseväe harjutusväljakute kohta

Kaitseväe harjutusväljadel ja nende vahetusläheduses liikudes tuleb enda turvalisuse huvides jälgida seal kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Harjutusväljadel kehtivad liikumispiirangud ajal, mil seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusaladel liikumist.

Harjutusväljal viibimine tegevuse ajal on (elu)ohtlik. Isegi kui tegevus paistab toimuvat piisavalt kaugel, võib tegevuse ohuala ulatuda kilomeetrite kaugusele, kuid ei välju harjutusvälja piiridest.

Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonistatud väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusväli. Samuti on osade postide küljes märgid, kuhu on peale kirjutatud, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga ja lisaks harjutusvälja vastutava isiku kontaktnumber.

Laskmiste ja muu ohtliku tegevuse ajaks heisatakse harjutusväljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad. Harjutusväljadel on sissesõiduteede juures infotahvlid, kus on kirjas, millal harjutusväljal tegevus toimub. Kasutusinfo on harjutusväljade kaupa leitav kaitseväe kodulehelt.

Kaitseväe harjutusaladel toimuva väljaõppe kohta edastatakse infot kohalikele omavalitsustele, kelle kodulehtedele on vastav informatsioon lisatud. Lisaks on kaitseväe kodulehel (mil.ee/harjutusvaljad) ja harjutusväljade infotahvlitel kirjas ka harjutusväljade vastutavate isikute kontaktnumbrid, kellelt saab soovi korral küsida täiendavat informatsiooni harjutusväljal toimuva ja seal liikumise kohta.

Kust leiab info selle kohta, mis toimub harjutusväljal?

  • Kaitseväe kodulehelt aadressil www.mil.ee/harjutusvaljad
  • Kohaliku omavalitsuse kodulehelt ja/või vastava kohaliku omavalitsuse Facebooki lehelt
  • Harjutusväljal olevatelt infotahvlitelt
  • Otseteavitusena e-posti aadressile (kui soovite teavituse listiga liituda, siis palume saata teavitus aadressile harjutusvaljad@rkik.ee)
  • Harjutusvälja vastutava isiku käest e-posti või telefoni teel (kontaktid)

Harjutusväljade kuugraafikud edastatakse väljaõppele eelneva kuu 20. kuupäeval ning lisagraafikud 10 päeva enne väljaõppeürituse algust.